Auteursrechten

De inhoud op deze website valt onder de copyright van BKTMedia. Op de inhoud van deze website berust auteursrechten van onze fotografen en redacteuren. Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming worden afgedrukt of worden verspreid.

Gebruikt u de beelden zonder toestemming dan zal u een factuur krijgen van €250,- exc. BTW per gebruikte foto en €500,- exc. BTW per gebruikte video.

Indien u beeldmateriaal nodig heeft voor de verzekering, dan kunt u contact opnemen via onze contactpagina. Wanneer u schriftelijke toestemming heeft dan mogen de foto’s uitsluitend gebruikt worden om naar de verzekering te sturen. Wordt het beeldmateriaal toch gepubliceerd, dan wordt dit in rekening gebracht.